arnie-mitchell-lake-valve-1982

Arnie Mitchell surveys the scene from the bottom of Lake Tilikum.